WATCH

Profile nw avatar

Tone Pernille Sivertsen

Thumb slide06

JTI - Grunnfag psykologi på fire streker og 4 minutter

BY TONE PERNILLE SIVERTSEN
@ VOL 6 ON JAN 28, 2016

Jungs Type Indeks er et system som bygger på Carl Gustav Jung sin ide om å forstå hvordan ulike mennesketyper foretrekker å ta avgjørelser, planlegge livet sitt, lære nye ting og hente energi. JTI gir grunnleggende innsikt i relasjonspsykologi og er et verktøy som viser hvordan mennesker er forskjellige, og hva det betyr for kommunikasjon, samspill og ledelse i prosjekter og i hverdagen. Tone Pernille bruker dette verktøyet i teambuildingssammenheng for å bevisstgjøre og verdsette forskjellighetene i team som jobber sammen til daglig.

Thumb img 6668

PAST VOL 6

Arendal @ Kitchen & Table Arendal
Jan 28, 2016

Thumb img 6403

PAST VOL 3

Arendal @ Kitchen & Table Arendal
Feb 10, 2015