WATCH

Profile nw avatar

Radek Novák

Thumb 4

(vý)značné značení

BY RADEK NOVÁK
@ VOL 6 ON MAR 31, 2017

O tom, kterak 20letý Radek Novák značí turistické trasy na Vodňansku už 21 let.

Thumb pkn  5.1 street occupation

PAST VOL 6

Vodňany @ Radnice
Mar 31, 2017