WATCH

Profile sommar  09 089

Gill Croona

Verksamhetschef Grön Hälsa & Rehab in Varberg Sweden

Jag heter Gill Croona och lever på Kärramosse gård i Grimeton. På gården driver jag för närvarande företaget Grön Hälsa & Rehab som erbjuder sk grön / naturunderstödd rehabilitering till personer med olika former av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid ska gården utvecklas för att också kunna erbjuda rekreation, integration och olika former av friluftsliv. Detta ska ske genom att det ska skapas en stor våtmark som ska gynna den biologiska mångfalden och att en gammal stenlada ska renoveras till en samlingslokal. Kärramosse gård kommer med detta att bidra till att öka dragningskraften för både invånare och turister till Hallands vackra inland.

Thumb bild01

Fågel, groda eller mittemellan

BY GILL CROONA
@ VOL 18 ON MAY 25, 2016

Gill Croona berättar om sin livsplats ute på landet i Grimeton, nära Åkullas bokskogar och vackra Skärsjön. Här vill hon återskapa en mosse som en gång i tiden fanns på samma plats och utifrån den gamla ladan som skall renoveras upp till en samlingslokal skall man kunna blicka ut över mossen.

Thumb pkn18 facebook

PAST VOL 18

Varberg @ Bruket
May 25, 2016