WATCH

Profile nw avatar

Eric Hanson

Thumb bild05

Med materialet i handen

BY ERIC HANSON
@ VOL 18 ON MAY 25, 2016

Med ett material i handen kommer kreativiteten. Ett gammalt material berättar en historia. En maskin kan producera vackra saker men inte sköna saker. Alla gamla möbler har en historia och Eric Hanson vill hjälpa till att förmedla den. Eric menar att man måste återbruka varsamt och inte för återbrukandets skull. Hans favoritmaterial är gamla kopparrör som han gärna använder som en smakfull detalj.