ATTEND

Past Yerevan Event: VOL 28

Large wide pkn brain jacuzzi fb event cover

VOL 28

February 28, 2019
@ Deworkacy AOKS

We are excited to team up with Awesome Foundation Yerevan for our next PechaKucha Yerevan Night on February 28th at 20:20!

Every month AFY allocates $1,000 to interesting, cool and sometimes crazy ideas. Throughout past five years, 56 projects have been funded in various regions of Armenia on themes such as ecology, youth empowerment, education, robotics, creative thinking, design and more. So if you have unique, unexpected, innovative but realistic project ideas and are looking for ways to implement them, attending our event is a must.

Join us to hear 10 inspiring stories from the winners and trustees of AFY on how awesome ideas are shaped and delivered. And maybe you can be the next winner of $1,000 grant! Speakers line-up to be announced soon!

###

Եթե ունես հավես ու արտասովոր, նորարար, բայց եւ իրատեսական գաղափարներ ու փնտրում եք դրանց իրագործման հնարավորություն, ապա հերթական ՊեչաԿուչան հենց քեզ համար է։

Այս անգամ երեկոն կազմակերպում ենք Awesome Foundation Yerevan-ի հետ, որը մեր իրականությունն ավելի "օսմ" դարձնելու գաղափարի շուրջ է համախմբել տարբեր մասնագիտությունների ու խառնվածքի տեր մարդկանց։ Յուրաքանչյուր ամիս նրանք ընտրում են մեկ նախագիծ եւ ֆինանսավորում այն սեփական միջոցներից հավաքված $1,000-ով՝ առանց ավելորդ գլխացավի և թղթավարության։

Պեչակուչայի ընթացքում միասին կբացահայտենք հինգ տարվա ընթացքում հաղթող ճանաչված նախագծերից մի քանիսը, կլսենք, թե ինչպես են ծնվում ու կյանքի կոչվում ամենահամարձակ մտքերն ու երազանքները։ Խոսնակների անունները կհրապարակենք շուտով :)

Thumb slide03

Climbing is Awesome

BY DANNIEL ROUMIAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

Danniel takes us through the two Awesome Foundation grants he successfully implemented last year: A New Climbing Area for beginners, and Flying Santas, which had these same climbers abseiling off of the roofs of hospitals, orphanages and retirement homes, wearing Santa outfits, delivering presents and Christmas cheer!

Thumb slide10

Why Failing is Important

BY GEVORG POGHOSYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

In his presentation, Gevorg Poghosyan will speak about the importance of the culture of failing.

Thumb slide02

How to get inspired by Nature

BY HAYK TIRATURYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

In Hayk Tiraturyan's & HermineHakobyan's presentation, they will be speaking about the wonders that the nature of Armenia holds within and how to get inspired by it.

Thumb slide16

Handmade science

BY HRIPSIME MKRTCHYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

In her presentation, Hripsime will tell about ‘’Handmade Science’’ project which was funded by Awesome Foundation Yerevan.

Thumb slide10

#MamaBalikRun

BY MARIAM MOVSISYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

Mariam Movsisyan represents “Armenian Charity Runners Team” NGO and is the co-founder of “Nimba” social enterprise and Association of Fundraising Professionals of Armenia.

Thumb slide01

Coping with Puppets

BY MARIANNA PAHLEVANYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

At PechaKucha, Marianna will present her Awesome project “Aroghjanots” - puppet therapy initiative, implemented for children with cancer. The title of her presentation is ‘‘Coping with Puppets’’.

Thumb slide02

Make Amasia Great Again

BY NAREK TUTKHALYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

In his presentation, Narek Tutkhalyan will tell about ‘’Make Amasia great again’’ project which was funded by Awesome Foundation Yerevan.

Thumb slide04

Teamwork

BY NATA ANTONYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

In her presentation, Natalia will talk about the importance of teamwork in numerous environemnts and its peculiarities․

Thumb slide21

Kite day

BY SAMVEL ROSTOMYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

He has a very unique hobby: sailing. Inspired by his hobby, Samvel implemented the project ‘Kite Day’. He will tell more about the project in his presentation.

Thumb slide07

How to generate awesome ideas

BY ANNA GEVORGYAN
@ VOL 28 ON FEB 28, 2019

Anna will present on ‘awesome’ ideas and how to generate them.

Danniel Roumian
Copywriter, Editor, stilltext in Yerevan
Narek Tutkhalyan
Youth Programs Coordinator, World Vision Armenia in Amasia
Hripsime Mkrtchyan
Co-Founder, ‘‘Eco Aghb’’ initiative in Yerevan
Anna Gevorgyan
Dean, Awesome Foundation in Yerevan
Nata Antonyan
Co-Founder , Gouroo Club and Garden in Yerevan
Samvel Rostomyan
Leader, "Armenian Camp"՛ NGO. in Yerevan
Hayk Tiraturyan
Fundraising and Partnerships Manager, WWF Armenia in Yerevan
Hermine Hakobyan
Partnership and Communications Manager, WWF Armenia in Yerevan
Mariam Movsisyan
Leader, "MamaForum" in Yerevan
Sharmagh Sakounts
Fundraising Officer , “Ayb” educational foundation in Yerevan
Gevorg Poghosyan
President, “GlobalAM” NGO in Yerevan
Marianna Pahlevanyan
Founder, “Ololo” interactive puppet theatre in Yerevan