Past Stord Event: VOL 1

Large wide 13528226 1630524523853373 5307317606128667525 o

VOL 1

February 18, 2019
@ Atheno

I samband med Berekraftvekene på Stord inviterer me til open kveld på Atheno med inspirerande presentasjonar der kvar innleiar får 20 bilde x 20 sekund til å fortelja om spennande historiar, idear og prosjekt med klimaløysingar og berekraftige tiltak.

Dette er første gongen det blir arrangert PechaKucha på Stord. Ordet PechaKucha kjem frå japansk (ペチャクチャ) og betyr «lyden av folk som snakkar». Det er både ei presentasjonsform og eit kulturarrangement der programmet består av fleire korte multimedia-presentasjonar. Føredragshaldarane har berre 6 minutt og 40 sekund på å framføra innlegget sitt før neste deltakar entrar scena. Formatet gjer at presentasjonane blir konsentrerte og underhaldande. Opplegget vart utarbeidd av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.

No presenters have been added to this event.