Thumb 0801

Ve světle měsíčním

BY TOMÁŠ BLAŽEK
@ VOL 3 ON NOV 12, 2016

Tomáš Blažek se narodil v roce 1972 v Lukách nad Jihlavou, žije v Jihlavě a živí se jako redaktor v jihlavské redakci MF Dnes, iDnes a týdeníku 5plus2. Představí soubor fotografií s postupně se rozrůstajícího cyklu "Ve světle měsíčním". Jeho rysem je atmosféra snímků, kterém jsou zality jakoby studeným světlem Měsíce, lhostejno přitom, zda byly pořízeny ve dne či v noci. Autor se v nich snaží přiblížit svému pojetí novoromantismu ve fotografii, čili vytvoření v podstatě snového světa, který by mohl bát součástí ponurých noirových filmů či komiksů, kdyby nešlo o fotografii s divnými barvami. Snímky by měly působit poněkud strašidelně, ale stále v bezpečných mezích horroru ze staré školy. Nevznikají jako produkt hrůzy, ale pro radost.

www.hermit72.rajce.idnes.cz

www.facebook.com/humansofhighlands

Thumb 0601

Poetická místa ve Středu Evropy

BY LADISLAV VONDRÁK
@ VOL 3 ON NOV 12, 2016

Fakt, že Střed Evropy je v Havlíčkově Brodě, první odvážně vyslovil a obhájil geniální Jára Cimrman. Pan profesor Ladislav Smoljak pak tento fakt podpořil tezí – cituji „Střed Evropy je tam, kde o to nejsilněji usilují. A protože nejvíce – jak se zdá – usilují v Havlíčkově Brodě, je střed Evropy tím pádem posvěcen zde…“ Trychtýř vyznačující, kde se Střed Evropy nachází, najdete na zahradě u Kavárny „U Notáře“ v Havlíčkově Brodě, Sázavská ulice 430. V přilehlém domě je kavárna, kde probíhají výstavy a koncerty, v poetickém podkroví nad touto kavárnou pak se pořádají divadla, autorská čtení, koncerty a jiné kulturní a společenské akce.

www.kavarnaunotare.cz

www.facebook.com/kavarnaunotare

Thumb 0401

Živá vila

BY BARBORA STAŇKOVÁ
@ VOL 3 ON NOV 12, 2016

Kralova vila patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické stavby jižních Čech. Z důvodu plánované výstavby nové silnice byla ovšem od roku 1992 odsouzena k demolici. Pod touto záminkou byla v období 2009 - 2014 ponechána (vlastníkem Městem Prachatice) bez využití a vystavena vandalismu. Na základě podnětu z řad obyvatel přistoupilo město Prachatice k pronájmu vybydleného objektu včetně zahrady. Vznikl zde spolek Živá vila, z. s., který v sobě spojoval aktivity smysluplného využívání prostor Kralovy vily, údržbu objektu a zamezení zbytečné degradace domu. Členové spolku pořádali v unikátním interiéru kulturní a osvětové akce, zahradu potom nabízeli pro tzv. komunitní zahradničení. Díky jejich činnosti byla Kralova vila zapsána na seznam kulturních nemovitých památek a v současnosti je tedy odvrácena hrozba její demolice.

 

www.zivavila.cz

www.facebook.com/zivavila

Thumb 0201

Urban Art Projekt

BY ANETA JAROŠOVÁ
@ VOL 3 ON NOV 12, 2016

Urban Art Projekt organizuje nyní již 3. ročník Urban Art Festivalu, který se uskuteční na konci léta roku 2017. Snažíme se všemi našimi silami o rozvoj alternativní kultury a soustředíme se primárně na komplexní revitalizaci neudržovaných a zchátralých míst ve veřejném prostoru města. Vytváříme tradici multikulturního uměleckého festivalu, který rok od roku kontinuálně mění město a jeho podobu v těsné spolupráci a komunikaci se zástupci města a samotnými obyvateli. Zaměřujeme se na to, aby byl festival jedinečný nejenom v českém kulturním prostředí, ale také v evropském měřítku. Nejenom tím, že jednotlivá díla budou vytvořena známými umělci, ale především festivalovým kulturním obsahem a spektrem uměleckých technik.

 

www.facebook.com/urbanartprojekt

Thumb 0101

Škola Vlásenický dvůr

BY PAVLÍNA KÁBOVÁ
@ VOL 3 ON NOV 12, 2016

V České republice vzniklo v posledních letech několik desítek rodičovských škol. Škol, jež zakládají rodiče, kteří si z různých důvodů přejí pro své děti jinou školu, než jaká je v okolí dostupná. Jedna taková škola se momentálně rodí i v prostorách bývalého panského statku uprostřed polí a lesů nedaleko Pelhřimova. A to díky nadšení a energii rodičů, pedagogů a dalších podporovatelů. Ačkoliv společně budujeme soukromou školu, naším cílem je být dostupnou alternativou ve vzdělávání pro co nejširší skupinu rodin. V současné době se společně vzdělává prvních sedm dětí v naší sdružené škole. Příští září bychom se rádi začali společně učit v naší nové budově. Naším cílem je vybudovat malou komunitní školu, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace dětí, s respektem a zodpovědností k sobě i k druhým. Jsme na začátku.

 

www.vlasenickydvur.cz

www.facebook.com/vlasenickydvur