ESKIŞEHIR

BACK TO CITY

Past Eskişehir Event: VOL 10

Large wide dsd 4489 2

VOL 10

February 24, 2018
@ Dublin Cafe & Irish Pub

“Boolean Intersection” başlığı altında şekillenen bu etkinliğimizde, emek, niyet ve fikirlerin kesişiminden doğan interdisiplinerlikteki kazasal formları, farklı disiplinlerin birbirine dokunarak ortaya koyduğu sonuç ürünlerin gelişim süreçlerini ve yaratıcı yeteneklerin bir araya gelişindeki ortaklıklar ve farklılıkları temel aldık.

 Günümüzde değişime uğrayan “üretim” kavramının, beslenilen farklılıklar ile süreç içerisinde yarattığı durumları sorgulayarak özgün işlerin ortaya konulmasındaki detayları, disiplinlerarası çalışma düzeninin çizdiği ve aştığı sınırları sorguluyoruz.

 Farklı birliktelikler sağlanarak verilen mücadelelerin tatmin edici etkisini ve çekişmesini yaşayan yaratıcıları 24 Şubat tarihinde ağırlıyor olacağız.

Selcuk Artut
Academician, Artist, Musician, Sabanci University in Istanbul
Tuna Han Koç
Architect in İstanbul
Nohlab Design & Direction
art and design studio in Istanbul
Art is Dead
in Istanbul
Sokak Bizim
in Istanbul
Kot Sıfır
Urban Culture in İstanbul
Bengü Gün
Gallery Director, Mixer in Istanbul